Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu internetowego: http://www.dipsprzatanie.pl

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest firma: D.I.P. Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: Al. Jerozolimskie 87, Warszawa, NIP 9512004721, REGON 017242402, zwana dalej: Administratorem danych.

1. Definicje.
Administrator danych osobowych (dalej Administrator danych) – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora danych, dostępna pod adresem internetowym: www.dipsprzatanie.pl
Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis.
Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Ustawa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)

2. Sposób zbierania danych osobowych.
Serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP.

3. Zakres i cel zbieranych danych osobowych.
Serwis nie zbiera żadnych danych osobowych. Zbierane są jedynie dane statystyczne dla Google Analytics.

4. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu.
Podczas wizyty w serwisie, system wykorzystywany przez Administratora danych automatycznie pobiera: adres IP użytkownika. Adres jest zapisywany w dziennikach logów serwera. System zapisuje w pamięci przeglądarki użytkownika pliki – tzw. cookies.

5. Pliki cookies.
a. Pliki cookies są to niewielkie pliki zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki, które przekazują na serwer operatora serwisu internetowego informacje dotyczące aktywności użytkownika.

b. Pliki cookies zapisywane przez serwis Administratora danych:

PHPSESSID – wykorzystywany w celu zapisywania działań użytkownika w trakcie korzystania z serwisu, dzięki temu ciasteczku dowiadujemy się w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu i możemy pracować nad jego doskonaleniem.
GetResponseComWebform19120 – umożliwia zapamiętanie przez system akcji wysłania zapytania z formularza kontaktowego.
catAccCookies – pozwala na zapamiętanie decyzji użytkownika o akceptacji polityki cookies w trakcie trwania wizyty w serwisie.
_utma – ciasteczko Google Analytics, pozwala określić unikalnego użytkownika serwisu
_utmz – ciasteczko Google Analytics, pozwala określić źródło odwiedzin
_vwo_uuid – cistasteczko programu VWO pozwalające określić miejsca, gdzie internauta klikał w serwisie
c. Brak możliwości zapisania cookies znacząco ogranicza działanie funkcjonalności dostępnych w serwisie takich jak np. zapamiętanie języka, w którym wyświetlana jest strona www.
d. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) każdy użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki.
e. Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.

6. Udostępnianie danych osobowych.
Nie zbieramy danych, więc ich też nigdzie nie przekazujemy.

7. Kontakt
Administrator danych może kontaktować się z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie.

8. Zmiana danych oraz prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych.

Nie ma możliwości zmiany danych ponieważ ich nie zbieramy.

9. Zabezpieczenie danych.
Administrator danych zabezpiecza serwis stosując wysoki poziom zabezpieczeń.

10. Odpowiedzialność.
Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Administratora danych o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
W Serwisie mogą zostać zamieszczone odnośniki i przekierowania do innych stron www. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

11. Zmiany w polityce prywatności.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronach Serwisów wraz z datą ostatniej aktualizacji.